2020 දී චීනයේ ජනගහණය මිලියන 45 කින් ඉහළට

Sunday, 06 March 2016 - 15:15

2020+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+45+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
වසර 2020 වනවිට සිය ජනගහණය තවත් මිලියන 45 කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා චීන මහජන කොංග්‍රසය වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත්වී තිබෙනවා.

එක් පවුලකට එක් දරුවෙකු යන ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීම තුළින් මෙම ඉලක්කය කරා ළඟාවීමටයි චීනය සැළසුම් කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව වසර 2020 වනවිට චීනයේ ජනගහණය කෝටි 142 ඉක්මවනු ඇති.

දැඩි ජනගහණ පාලනය හේතුවෙන් ශ්‍රම බලකාය හීනවීම නිසා සිය ජනගහණය මෙලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා පියවර ගැනීමට චීනය තීරණය කර තිබෙනවා.