ගලගෙදර - ගැරඬිගලකන්දේ හදිසි ගින්නක්

Sunday, 06 March 2016 - 15:18

%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B6%BB+-+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AC%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහනුවර - ගලගෙදර - ගැරඬිගලකන්දේ අද දහවල් ගින්නක් හට ගත්තා.

ගලගෙදර පොලීසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න නිවා දැමූව ද අක්කර ගණනාවක් ගින්නෙන් විනාශ වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ගලගෙදර පොලීසියේ ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සිදුකළ විමසීමකදී සදහන් කළේ ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති බවයි.