බන්ධනාගාර බස් රථවල වීදුරුත් අඳුරු වෙයි

Monday, 07 March 2016 - 7:24

%EF%BB%BF%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉදිරියේදී බන්ධනාගාර බස් රථ සඳහා අඳුරු පැහැති වීදුරු සවි කිරීමට පියවර ගන්නා බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත ධනසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ විශේෂ ගණයේ රැදවියන් රැගෙන යන බස් රථවල මෙලෙස අඳුරු පැහැ ගැන්වීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවයි.