දූෂිත රජයේ නිලධාරීන් තුන්ලක්ෂයකට දඬුවම්

Monday, 07 March 2016 - 15:19

%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
පසුගිය වසර තුළ දූෂණ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ බව හෙළිවූ රජයේ නිලධාරීන් තුන් ලක්ෂයකට පමණ දඬුවම් පැමිණවූ බව චීනයේ පාලක කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතුරෙන් දෙලක්ෂයකට ලිහිල් දඬුවම් ලබාදී ඇති අතර, ඉතිරි පිරිසට හිමිවී ඇත්තේ දැඩි දඬුවම්.

සිය පාලන යාන්ත්‍රණයේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා හිමිව ඇති බව ජනාධිපති ෂී ජින් පින් අවධාරණය කර තිබෙනවා.

චීන පාලන තන්ත්‍රයේ ඇතැම් ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන්ටද මෙලෙස දූෂණ චෝදනා මත දඬුවම් පමුණුවා ඇති බව සඳහන්.

මේ පිළිබඳ දත්ත හෙළිදරව් කර ඇත්තේ චීනයේ වාර්ෂික පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සමගාමීවයි.