ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන්, අපරාධ රැල්ල මැතිසබයටත් යයි ?

Tuesday, 08 March 2016 - 8:21

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
රට පුරා පවතින අපරාධ රැල්ල පිළිබඳව අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් සිදුකරන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසා මේ බව කියා සිටියා.