මීගමුවේ පාසලක ශිෂ්‍යයෝ මහ පාරේ

Tuesday, 08 March 2016 - 11:07

%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A
සීදුව - දවිසමර මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා මාරු කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් අද එම විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් සහ ආදි ශිෂ්‍යයින් විරෝධතාවක නිරත වුණා.

සීදුව මං සන්ධිය ආසන්නයේ පැවැති එම විරෝධතාව නිසා කොළඹ - මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වූ බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත මාරු කර ඇති විදුහල්පතිවරයා යළි තම විද්‍යාලයට අනුයුක්ත කරන ලෙසයි විරෝධතාවයට එක්වූවන් ප්‍රකාශ කළේ.