පකිස්ථාන ජනපති දිවයිනට

Tuesday, 08 March 2016 - 14:07

%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7
පාකිස්ථාන ජනාධිපති මම්නූන් හුසේන් අද පස්වරුවේ හදිසි සංචාරයක් අතරතුර දිවයිනට පැමිණියා. ඒ ඉන්දුනීසියාව බලා යන අතරතුරයි.