බලපිටිය අධිකරණ සංකීර්ණය අවට ආරක්ෂාව දැඩි කෙරේ

Wednesday, 09 March 2016 - 11:19

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
බලපිටිය - අධිකරණ සංකීර්ණය අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති බව හිරු වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළා.

දරුණු ගණයේ පාතාල සිද්ධීන් රැසකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ නඩු විභාග අද අධිකරණයේ පැවැත්වීම ඊට හේතුවයි.

පසුගිය පෙබරවාරි 16 වන දා බලපිටිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු විභාගයට සහභාගි වී ආපසු යමින් සිටි රැදවියන් දෙදෙනෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධීන් ද වාර්තා වුණා.