13 ජාතික ශෝක දිනයක්

Thursday, 10 March 2016 - 11:23

13+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක අති පුජ්‍ය ගලගම ශ්‍රී අත්තදස්සි නාහිමියන්ගේ ආදාහන පුජෝත්සවය හේතුවෙන් ලබන 13 වනදා ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

මහනාහිමියන්ගේ ආදාහන පුජෝත්සවය ලබන ඉරිදා පස්වරු 2 ට අස්ගිරිය පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.