වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් සඳහා අනුමැතිය හිමි වේ ?

Thursday, 10 March 2016 - 16:57

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A+%3F
කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා ඊයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රමෝපායන් සහ වෙළඳ කටයුතු අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඒකමතික අනුමැතිය හිමිවූ බවයි.

කොළඹ වරාය නගරයේ කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා අවසර දෙමින් පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව පසුගියදා හිමිවූ අතර ඉන් අනතුරුවයි අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාව ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.