ජවිපෙ අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

Friday, 11 March 2016 - 8:12

%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
වී අලෙවි මණ්ඩල පනත බලාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිති 3 ක් අද (11) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරනවා.

සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ වී වලට සහ සහල්වලට සහතික මිලක් නොමැතිවීම නිසා ගොවියන්ගේත්, පාරිභෝගිකයන්ගේත් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බවයි.