ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බරපතල වංචා කොමිසමට

Friday, 11 March 2016 - 10:17

%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බරපතල වංචා සොයන ජනාධිපති කොමිසමට අද උදෑසන පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ රක්නාලංකා සමාගම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනවලට අදාළවයි.

බරපතල වංචා සොයන දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ අද උදෑසන 8.45 ට පමණ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මෙම කොමිසමට පැමිණි බවයි.