රුහුණු සරසවියේ පීඨයක් තාවකාලිකව වැසේ

Friday, 11 March 2016 - 15:23

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ මාතර - වැල්ලමඩම මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමීමට බලධාරීන් අද තීරණය කළා.

ප්‍රදේශයට පවතින වියළි කාලගුණයත් සමඟ විශ්වවිද්‍යාලයේ පැන නැගී ඇති ජල අර්බුදය ඊට හේතුවයි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති, මහාචාර්ය ගාමිණී සේනානායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ ජලය අඛණ්ඩව සැපයීමට නොහැකිවීමත්, ප්‍රමිතියෙන් තොර වූ ජලය සිසුන්ට භාවිතා කිරීමට සිදුවීමත් නිසා මෙම තීරණය ගත් බවයි.