සම සෞඛ්‍ය සිසුන් යළි පාරට

Saturday, 12 March 2016 - 7:58

%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%A7
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය පීඨයක් ස්ථාපනය කරන ලෙස බලකරමින් සහ සිසුන්ගේ විභාග අයිතීන් වහාම ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා සිසුන් ඊයේ අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා.

ඒ, එම විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය ඉදිරිපිටදීයි.

පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් අසාධාරණ ගණනය කිරිමේ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධීකාරිය 2010 සහ 2011 වර්ෂවල හෙද සිසුන්ගේ විභාග අයිතිය කප්පාදු කර ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.                                  

සම සෞඛ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල උපාධි පාඨමාලාව වසර තුනකට සීමා කිරීමට එරෙහිව මීට පෙර ද සම සෞඛ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් දින 172 කට ආසන්න කාලයක් අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක යෙදී සිටිමින් සිය ඉල්ලීම් ජයග්‍රහණය කළා.