දේශපාලනය පිරිසිදු කිරීමේ ආදර්ශය ලැබිය යුත්තේ නායකත්වයෙන්

Saturday, 12 March 2016 - 12:32

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
දේශපාලනය පිරිසිදු කිරීමට නම් නායකත්වය ආදර්ශමත් විය යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ අද පැවැති මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ වර්ෂ පූර්ණ උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ නායකත්වයේ එම ආදර්ශය පහළ පෙළට ගලා යා යුතු බවයි.