ව්‍යවස්ථාව ගැන මහජන අදහස් අප්‍රේල් මාසයට පෙර දෙන්න

Saturday, 12 March 2016 - 12:46

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳ මහජන අදහස් ඇතුළත් අවසන් වාර්තාව අප්‍රේල් මාසයට පෙර ලබාදෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ දැනුම් දී තිබෙනවා.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ සභාපති ලාල් විජේනායක ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විට ඒ පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගෙන අවසන් කර ඇති අතර සිවිල් සංවිධාන සහ විශේෂිත පුද්ගලයින්ගෙන් අදහස් ලබා ගනිමින් පවතින බවයි.