තිරිඟු සඳහා තීරු බදු සහනය පහත දැමීමට හේතුව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි

Saturday, 12 March 2016 - 13:34

%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දින 100 වැඩසටහන යටතේ රජය මගින් තිරිඟු ආනයනයේදී තිරිඟු කිලෝවක් සඳහා ලබාදී තිබූ රුපියල් 10ක තීරු බදු සහනය රුපියල් 4 දක්වා පහත හෙලනු ලැබූයේ ලෝක වෙළදපළේ තිරිඟු මිල අඩුවීම නිසා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

දේශීය වශයෙන් සහල් නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම ද ඊට එක් හේතුවක්. තීරු බදු සහනය පහත හෙලීම පසුගිය පෙබරවාරි 9 වන දා සිට ක්‍රියාත්මකයි.

තිරිඟු ආනයනයේදී බල පවත්වන බදු ඉහළ යාම හේතුවෙන් ප්‍රීමා සමාගම තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල අද සිට රුපියල් 7යි 20කින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා.