දුම්වැටි සිල්ලරට විකිණීම තහනම් කරන්න යයි

Sunday, 13 March 2016 - 12:59

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දුම්වැටි සිල්ලරට විකිණීම තහනම් කිරීමට දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

එහි සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් සඳහන් කළේ ඒ පිළිබඳව කරුණු සොයාබැලීම සඳහා මේ දිනවල දීපව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයක් සිදුකරන බවයි.

දුම්වැටි අසුරණවල සියයට 80 ක් රූපමය අවවාද සටහන් කිරීම පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.