යෝෂිත ඇතුළු හතර දෙනෙකුට ඇප

Monday, 14 March 2016 - 9:59

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B4
සිඑස්එන් නාලිකාවේ බරපතල දුෂණ සම්බන්ධයෙන් රිමාන්ඩ් බාරයේ සිටි යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුළු හතර දෙනාට කොළඹ මහාධිකරණයේ දී අද (14) ඇප නියම වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව හතර දෙනාට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වු  මුදල් ඇප සහ  රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වු ශරීර ඇප දෙකක්  අධිකරණය නියම කර තිබෙනවා.  

අධිකරණ නියෝගයට අනුව මෙම සැකකරුවන්ට විදෙස් ගමන් තහනම් වන අතර ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සදහා පුර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසද විනිසුරුවරයා නියෝග කර තිබෙනවා.