ලංවීම සභාපතිගේ ඉල්ලා අස්වීම ඇමතිට භාර ගන්න බෑලු

Monday, 14 March 2016 - 10:11

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%91%E0%B6%BD%E0%B7%94
දිවයින පුරා විදුලිය බිද  වැටීමේ වගකීම භාර ගනිමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට  අනුර විජේපාල  විෂ්‍යභාර අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කල ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ප්‍රතික්ශේප වී තිබෙනවා.


බියගම ග්‍රීඩ් උප පොලේ දැන් පැවැත්වෙන සාකචිඡාකදී  අමාත්‍ය රංජීත් සියඹලාපිටිය පැවසුවේ තමන් එය ප්‍රතික්ශේප කරන බවයි.

මේ අතර  හදිසි විදුලිය බිද වැටීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද  දහවල්  පැවැත්වෙනවා.

 ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.