මහින්ද යාපා අබේවර්ධන බරපතල වංචා කොමිසමට

Monday, 14 March 2016 - 13:34

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන අද (14) උදෑසන බරපතල වංචා සොයන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණියා.

ඒ ඔහු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාව සිටියදී හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි පර්යේෂණ ආයතනයේ සිදුවූ බව කියන වාහන අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීමටයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින පළමු අවස්ථාව මෙය වනවා.

ඔහුගෙන් මේ වනවිටත් අදාළ ප්‍රකාශ සටහන් කර ගනිමින් සිටින බවයි එම කොමිසමේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ.