විදුලිය නැති වේලාවේ ආ මාරයා

Tuesday, 15 March 2016 - 7:55

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F
පසුගියදා සිදුවූ විදුලිය බිද වැටීමත් සමග පොල්තෙල් පහනකට භූමිතෙල් දමා එය දැල්වීමට උත්සාහ කළ  අවස්ථාවේදී සිරුරට ගිනි ඇවිලී කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පුවතක් පානදුර ගොරකාන ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.