පරිසර සුරකින්න අලුත් නීති

Tuesday, 15 March 2016 - 8:25

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92
වන සතුන්, ජලය මෙන්ම පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරියේ දී නව නීති හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන්ට සහ තලමසුන්ට සංචාරකයින්ගෙන් සිදුවන හානි සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි වලට අදාළව මාතර - මිරිස්ස ධීවර වරායේ සිට නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.