වෛද්‍ය නිලධාරීන් 24 ආණ්ඩුවට දෙන්න හදන සංඥාව

Tuesday, 15 March 2016 - 10:45

%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A++24+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A5%E0%B7%8F%E0%B7%80
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනා ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඊයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී විරෝධය පළ කර සිටියා.