රටේ ආර්ථික අර්බුදය

Wednesday, 16 March 2016 - 7:14

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA
රට මුහුණ දි තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ කොළඹදී පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා දෙකකදී අදහස් පළ වුණා.