රුසියාව සිරියාවෙන් හමුදාව ඉවත් කිරීම ගැන ඇමරිකාවේ අවධානය

Wednesday, 16 March 2016 - 9:47

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA
ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී හෙට නිළ සංචාරයක් සඳහා රුසියාවට පැමිණීමට නියමිතයි.

සිරියාව තුළ ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා රුසියාවට පැමිණෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළේ.

මෙම සංචාරයේදී දැනට රුසියානු රජය විසින් සිරියාවෙන් සිය හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට ගෙන ඇති තීරණය පිළිබදව විශේෂ අවධානයක් යොමු වනු ඇති.