මැටි කර්මාන්තකරුවෝ විරෝධතාවයක

Wednesday, 16 March 2016 - 11:25

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9D+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A
වයඹ පළාතේ වැලි සහ මැටි කර්මාන්තකරුවන් පිරිසක් මේ වනවිට පන්නල නගරයේ විරෝධතාවක නිරත වනවා.

මේ හේතුවෙන් පන්නල නගරයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ග හතරම අවහිර වී ඇති බවයි එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.

වැලි සහ මැටි කර්මාන්තය සහා පනවා ඇති කොන්දේසි ලිහිල් කරන ලෙස ඉල්ලායි ඔවුන් මෙම විරෝධතාවයේ නිරත වන්නේ.