නාමල් මහ රෑ හයිඩ් පිටියට යයි (ඡායාරූප)

Thursday, 17 March 2016 - 9:42

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B7%91+%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
අද සවස හයිඩ් පිටියේ පැවත්වෙන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ රැළියට වැඩකටයුතු සුදානම් කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ රාත්‍රියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුම එක් වී සිටියා.

එහිදී මන්ත්‍රීවරුන් වැඩ කටයුතු අධීක්ෂණය කල අයුරු පහතින්.