උතුරු කොරියාව තවත් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

Friday, 18 March 2016 - 8:39

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
උතුරු කොරියාව අද උදෑසන තවත් බැලිස්ටික් මිසයිලයක් මුහුදට එල්ල කරනු ලැබුවා.

ගුරුත්ව බලය යොදා ගෙන එල්ල කරනු ලබන බැලිස්ටික් හෙවත් ප්‍රක්ෂේප මිසයිල තාක්ෂණය මෑතකදී උතුරු කොරියාව අත්කරගනු ලැබූ තාක්ෂණයක්.

මෙම මැදිදුර මිසයිලය නිරිතදිග උතුරු කොරියාවේ සුක්චොන් සිට කිලෝමීටර් 800 ක් දුරින් ජපාන මුහුද වෙත එල්ල කර තිබෙනවා.

රුසියානු - ස්කඩ් මිසයිල තාක්ෂණයට සමාන මෙම බැලිස්ටික් මිසයිල කිලෝමීටර් 1300 ක් පමණ දුරට එල්ල කළ හැකි බව සදහන්.

 පසුගිය ජනවාරි 6 වනදා උතුරු කොරියාව සිය 4 වන න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම ද සිදුකළා.