වව්නියාවේ තවමත් බිම් බෝම්බ?(ඡායාරූප)

Friday, 18 March 2016 - 9:22

%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%3F%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
එල් ටී ටී ඊය වළදමා තිබු බිම් බෝම්බයකට හසුවී වන අලියෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.

වවුනියාව වෙඩිවත්තිකල්ලූ ප්‍රදේශයේ තිබියදී වන අලියාගේ සිරුර හමුවී ඇතැයි හිරු වාර්තාකරු සදහන් කළා.
ඡායාරූප- රොමේෂ් මධුෂංක