බදුල්ල - කටුපැලැල්ගම කන්දේ ගින්නක්

Friday, 18 March 2016 - 10:07

%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+-+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බදුල්ල - කටුපැලැල්ගම කන්ද රක්ෂිතයේ ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

පොලිසිය සදහන් කළේ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහය ඇතිව මෙම ගින්න මැඩපැවැත්වූ බවයි.

ඊයේ පස්වරුවේ හට ගත් මෙම ගින්නෙන් අක්කර 15 ක් පමණ විනාශ වී තිබෙනවා.

මිනිස් ක්‍රියාකාරකමක් හේතුවෙන් මෙම ගින්න හට ගන්නට ඇති බවටයි පොලිසිය සැක පළ කරන්නේ.