අලින්ට එපා වුණු, ටෙලිෆොන් කණු -(ඡායාරූප)

Sunday, 20 March 2016 - 14:10

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%2C+%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%94+-%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පුත්තලම කල්අඩිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටා ඇති දුරකථන රැහැන් පද්ධතිය දිවෙන කුළුණු කිහිපයක් වන අලින් විසින් විනාශ කර  තිබෙනවා.

හිරු වාර්තාකරු පැවසුවේ වන අලි රංචුවක් නිරන්රයෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ සැරිසරන බවයි.

ඇතැම් අවස්ථා වලදී මිනිස් ජීවිත වලට හානි සිදුකරන බවයි වාර්තා වන්නේ.  
ඡායාරූප- කේ ප්‍රියංකර