පුත්තලමෙන් ටී-56 ජීව උණ්ඩ තොගයක් හමුවෙයි

Friday, 25 March 2016 - 14:18

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%93-56+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පුත්තලම - පාලවිය - කල්පිටිය මාර්ගයේ පාලවිය පාලම ආසන්නයේ තිබී ටී - 56 ජීව උණ්ඩ 20 ක් පොලිසිය අද සොයා ගෙන තිබෙනවා.

පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත මෙම උණ්ඩ තොගය සොයා ගෙන ඇති අතර ඒවා පාලම අසල මාර්ගයේ වැටී තිබූ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් යතුරුපැදියකින් මෙම උණ්ඩ රැගෙන යමින් සිටියදී වැටී ඇති බවටයි පොලිසිය සැක පළ කරන්නේ.