සැප රියක වුණූ දේ

Wednesday, 13 April 2016 - 9:30

%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%96+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
සුඛෝපභෝගි  වෑන් රථයක ගවයින්  කිහිප දෙනෙකු  අමානුෂිකව ප්‍රවාහනය කිරීමේ සිද්ධියක්මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ වාර්තාවනවා.

පොලිසීය පැවසුවේ ඊට අදාළ සැකකරුවන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට  කටයුතු කර ඇති බවයි.
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පළමු වරට අද සෙනෙසුරාදා රැස්වේ
Saturday, 30 May 2020 - 7:59

අධිකරණ ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද සෙනෙසුරාදා... Read More

රජයේ මුද්‍රණාලයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු කාර්යක්ෂම කරයි
Saturday, 30 May 2020 - 7:56

මහමැතිවරණයේ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා සූදානමින්... Read More