මහින්දගේ සෙල්ෆි සුබ පැතුම

Thursday, 14 April 2016 - 11:50

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%86%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B6+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8
උදාවු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ලක්වාසි ජනතාවට සේල්ෆි වීඩියෝවක් ඔස්සේ සුබ පැතුම් එක්කර තිබෙනවා.

මේ වීඩියෝව ප්‍රචාරය වීමත් සමග සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලින් විවිධ අදහස් ද එල්ල වී තිබෙනවා.