රාජ්‍ය බැංකුවක සී-ෂෙල්ස් ශාඛාවේ ඇත්තේ ගිණුම් 03 යි

Thursday, 14 April 2016 - 19:04

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93-%E0%B7%82%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%9B%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+03+%E0%B6%BA%E0%B7%92
සී ෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ ස්ථාපිත මෙරට රාජ්‍ය බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන් සංඛ්‍යාව 03 ක් පමණක් බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවට අනාවරණය වී තිබෙනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති කළ විමසීමක දී එහි සාමාජිකයෙකු කියා සිටියේ ඉතා අඩු ගනුදෙනුකරවන් සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් මෙරට රාජ්‍ය බැංකුවක ශාකාවක් සී ෂෙල්ස් රාජ්‍ය තුළ ස්ථාපිත කිරීමට හේතුවු කරුණු සම්බන්ධයෙන් එම බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙන් වාර්තාවක් කැදවා ඇති බවයි.

මේ අතර, මුදල් අමාත්‍යාංශය සිදු කළ විමර්ශනයක දී හෙලි වී ඇත්තේ 2011 වර්ෂයේ දී මෙරට රාජ්‍ය බැංකුවක් මහ බැංකු නිර්ණායකවලින් බැහැරව සී ෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ මෙම බැංකු ශාඛාව ආරම්භ කර ඇති බවයි.

අදාළ ශාඛාව ආරම්භ කිරීම සදහා අවසර ඉල්ලා සිටිය ද ඊට මහ බැංකුවෙන් අවසර ලැබී නොමැති බව ද වාර්තා වනවා.

සී ෂෙල්ස් රාජ්‍යයේ සිටින තානාපති සේවය ඇතුළු ස්ථිර පදිංචිය ලබා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගේ සංඛ්‍යාව 64 ක්.

එවැනි පිරිසක් වෙනුවෙන් බැංකු ශාඛාවක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම මෙරට මුදල් අවභාවිතය පිළිබදවද ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරන විමර්ශනවලදී විශේෂ අවධානයක් යොමු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.