උතුරු කොරියාවේ මිසයිල අත්හදා බැලීම අසාර්ථකයි

Friday, 15 April 2016 - 11:08

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
උතුරු කොරියාව සිය නැගෙනහිර වෙරළ ප්‍රදේශයෙන් අද උඩු ගුවන් ගත කිරීමට සැලසුම් කළ මිසයිල අත්හදා බැලීම අසාර්ථක වී ඇති බව ඇමරිකානු සහ දකුණු කොරියානු බලධාරින් ප්‍රකාශ කළා.

එම රොකට්ටුව මෙතෙක් නිශ්චිතව හඳුනාගෙන නැතත් මැදි දුර බැලිස්ටික් මිසයිලයක් විය හැකි බවයි දකුණු කොරියානු බලධාරින් ප්‍රකාශ කළේ.

කොමියුනිස්ට් උතුරු කොරියාවේ නිර්මාතෘ කිම් ඉල් සුංගේ ඡුන්ම දිනයට සමගාමීව මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීම සැලසුම් කර තිබූ බව සඳහන්.