අදත් පස්වරුවේ රට පුරා වැසි

Saturday, 16 April 2016 - 8:12

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
අදත් (16) පස්වරු 2 න් පසු දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

වයඹ, නිරිත සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදය කාලයේ ද වැසි ඇතිවිය හැකියි.

ඒ සමගම අකුණු අවදානමක් ද පවතිනවා.