ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාව දිගු කිරීමේ යෝජනාවට බංග්ලාදේශයේ විරෝධය

Saturday, 16 April 2016 - 12:33

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාව නාවික සැතපුම් දහසක් දක්වා මහාද්වීපික තටකය තෙක් දීර්ඝ කිරීම සදහා වන යෝජනාවට බංග්ලාදේශය විරෝධය පළ කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

බංග්ලාදේශයේ පලවන ඩකා ටි‍්‍රබියුන් පුවත්පත සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජනා කරන මුහුදු කලාපය සම්මත වීම වැළැක්වීම සඳහා බංග්ලාදේශ රජය ජගත් සංවිධානය තුළ තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලා සිටින මහාද්වීපික තටක මුහුදු තීරය බංග්ලාදේශයේ මුහුදු සම්පත් කලාපය සමග ගැටීම ඊට හේතුවයි.

බංග්ලාදේශ පුවත්පත් පවසන්නේ ජගත් සංවිධාන නීතියට අනුව රටකට නාවික සැතපුම් 350ක මහාද්වීපික තටක මුහුදු ප්‍රදේශයක් පමණක් ඉල්ලා සිටිය හැකි බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව අයදුම්කර ඇති නාවික සැතපුම් 1000 දක්වා වන සාගර සම්පත් කලාපය සම්බන්ධයෙන් ලක් රජය බංග්ලාදේශ රජය සමග සාකච්ඡා කර ඇති බවත්, ඩකා ටි‍්‍රබියුන් පුවත්පත සදහන් කළා.

එමගින් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ඒ සදහා බංග්ලාදේශ රජය එකග නොවූ බවයි. ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින ද ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලා සිටින සාගර සම්පත් කලාප යෝජනාවට විරෝධය දක්වා ඇති බව බංග්ලාදේශ පුවත්පත වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.