නාවික හමුදාව මලක්කා මෙහෙයුමට සුදානම්

Saturday, 16 April 2016 - 12:38

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මලක්කා මුහුදු සීමාවේ ආරක්ෂක කටයුතු සදහා නෞකා කිහිපයක් යෙදවීමට නාවික හමුදාව තීරණය කර තිබෙනවා.

සිංගප්පූරුවට ආසන්න මුහුදු සීමාවේ නීතිවිරෝධී කටයුතු වැළැක්වීම එහි අරමුණයි.

මේ වනවිටත් නාවික හමුදාවේ සමුදුර නෞකාව ඉන්දුනීසියාවේදී ඊට අදාළ පුහුණුවීම් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

සුරනිමල සහ ශක්ති නෞකා මාලදිවයිනේදී එම පුහුණුවීම්වල නිරත වන බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ.