වසන්ත සැණකෙළියේ මාරක යතුරුපැදි අනතුර

Monday, 18 April 2016 - 9:38

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB
නුවරඑලියේ පැවැත්වෙන මෝටර් රථ තරගාවලිය අතරතුර සිදු වූ අනතුරු පිළිබද පුවත් රැසක් පහුගිය දිනවල අපට අසන්නට දකින්නට ලැබුනා.

ඒ අතර අලුත්ම පුවත පසුගියදා වර්තාවුනේ යතුරුපැදි තරගයක් අතරතුරයි.

එම අනතුර සිදුවූ ආකාරය අප වාර්තාකරුගේ කැමරාවේ සටහන් වී තිබුණේ  මෙලෙසින්.