දියණිය සොයාගිය අසරණ පියාට බලධාරීන් දුන් අපූරු පිළිතුර

Tuesday, 19 April 2016 - 9:08

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB
ඇල්පිටිය ඉහළ ඕමත්ත දිගල ගනේගොඩ ප්‍ර දේශයේ පදිංචි 17 හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක් පසුගිය මාර්තු 13 වනදා සිට අතුරුදන්ව ඇති අතර ඒ පිළිබඳව ඇල්පිටිය පොලීසියේ ට පැමිණිලි කළ නමුත් නිසි ප්‍රතිචාර නොලැබුනු බවට අදාළ සිසුවියගේ දෙමව්පියන් පවසනවා.