කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

Tuesday, 19 April 2016 - 15:39

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියක් කොස්ගම - මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේදී පීලිපැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා මතුව ඇති බවයි.

පීලිපැනීම නිසා දුම්රිය මාර්ගයේ සිල්පර කොටන් 30 කට පමණ හානි සිදුව ඇති බවද සඳහන්.