ඇමතිවරුන්ට අලූත් නීතියක් එයි

Thursday, 21 April 2016 - 6:56

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තමන් නියෝජනය කරන ප්‍රදේශවල පවතින ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරුන් හමුවී සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් සළසා දීමේ නව ක්‍රමවේදයක් රජය හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෑම මසකම පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දෙවන සතියේ අඟහරුවාදා අමාත්‍යවරුන් අනිවාර්යයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ රැඳී සිටිය යුතුයි.

ඊට අදාල යෝජනාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඊට කැබිනට් අනුමැතියද ලැබී ඇති බව සඳහන්.