එරෙහිවීමේ ඉරණම

Thursday, 21 April 2016 - 7:07

%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%B8
පක්ෂය සහ නායකත්වය විවේචනය කරන පුද්ගලයන්ට ඉරණම් තුනකට මුහුණදීමට සිදුවන බව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළා.  

ඔහු මේ බව කියා සිටිය් ගාල්ලේ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.