උපවාසයේ සිටි මෑන් පවර් සේවකයන් නැගිටියි

Thursday, 21 April 2016 - 7:11

%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෑන්පවර් සේවකයින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වා සුදුසුකම් අනුව බඳවාගැනීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කිරීමත් සමඟ දින 23 ක් අඛන්ඩව පවත්වාගෙන ගිය උපවාසය අවසන් කර තිබෙනවා.

විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට මෑන්පවර් සේවකයින් ඊයේ දිනය දක්වා අඛන්ඩව උපවාසයක නිරත වුණා.

විෂයභාර අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ මෑන්පවර් සේවකයින් සියලූම දෙනා ඉදිරි මාස දෙක තුළ ස්ථීර කරන බවයි.

මින් ඉදිරියට මෑන්පවර් සේවකයින් බඳවා නොගන්නා බවද ඔහු සඳහන් කළා.