වැට් ඇතුළු බදු ගැන අවසන් තීන්දුව අගමැති අනු කමිටුවෙන්

Friday, 22 April 2016 - 7:37

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
වැට් බදු ඇතුළු රජය විසින් පනවනු ලැබූ සහ ඉහළ නැංවූ සියලූම බදු පිලිබද අවසන් තීරණ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වන රජයේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබදව අනුකමිටුවෙන් පමණක් ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රජයේ ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන සියලූ තීරණ පිළිබදව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දැනුවත් කිරීමට ද තීරණය කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කළා.

කුමන තත්ත්වයක් යටතේ වුව ද සාමාන්‍ය ජනතාවට බරක් පැටවෙන ආකාරයට බදු පැනවීමට යහපාලන රජයේ ආර්ථික අනුකමිටුව ක්‍රියා නොකරන බව ද එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

බදු ඇතුළු ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය ඇතුළු සියලූ අමාත්‍යාංශ තීරණ ගත යුත්තේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ආර්ථික කටයුතු පිළිබද අනුකමිටුව සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් බව ද එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.