දෙමල කතාකරන ජනතාවට වෙනම පළාතක් සම්මත වෙයි

Friday, 22 April 2016 - 17:47

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙමළ කතා කරන ජනතාව වෙනුවෙන් වෙනම පළාතක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් උතුර පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව අද සම්මත වී තිබෙනවා.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට එරෙහි වී ඇත්තේ උතුර පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා පමණයි.

උතුර - නැගෙනහිර පළාත් එකතු කර මෙම පළාත නිර්මාණය කළ යුතු බවට ද එහි සදහන් වනවා.

මෙම යෝජනාව මේ මස 28 වන දා විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට ද එකඟත්වයක් පළ වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.