පක්ෂය දෙකඩ වුණේ අපි නිසා නොවේ

Saturday, 23 April 2016 - 9:13

%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කොටසක් ආණ්ඩුවට එක්වූ දවසේ සිට පක්ෂය දෙකඩ වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලූම් අමුණුගම පවසනවා.

මහනුවර දී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා.