ලංකාවෙන් හමුවූ යෝධ මඩු මාලුවා මෙන්න

Saturday, 23 April 2016 - 10:24

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%B0+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ත්‍රීකුණාමලය - මනායාවැලි ප්‍රදේශයේ මුහුදුගිය ධීවරයින් පිරිසකට ඊයේ පෙරවරුවේ කිලෝග්‍රෑම් 600 කට වඩා බරකින් යුක්ත මඩු මාලුවෙකු හමුවී තිබෙනවා

ධීවරයින් සඳහන් කළේ මීට මාස 2 කට පමණ පෙරද මෙවැනි මත්සයෙකු හමුවූ බවයි.